تعرفه اینترنت پرسرعت وایرلس کاج نت(مشترکین کم مصرف)

سرعت

دوره زمانی

ترافیک حجمی

هزینه سرویس (تومان)

۱۲۸ Kbps

یک ماهه ۳GB ۱۰٫۵۰۰
سه ماهه ۵GB ۱۹٫۵۰۰
شش ماهه ۱۲GB ۴۵٫۰۰۰
یکساله ۲۰GB ۷۸٫۰۰۰

۱۰۲۴ Kbps

یک ماهه ۳GB ۱۵٫۰۰۰
سه ماهه ۵GB ۳۲٫۹۰۰
شش ماهه ۱۲GB ۶۹٫۲۰۰
یکساله ۲۰GB ۱۲۰٫۰۰۰

۲۰۴۸ Kbps

یک ماهه ۳GB ۱۷٫۰۰۰
سه ماهه ۵GB ۳۹٫۰۰۰
شش ماهه ۱۲GB ۸۳٫۵۰۰
یکساله ۲۰GB ۱۴۵٫۶۰۰

۶۱۴۴ Kbps

یک ماهه ۳GB ۲۳٫۸۰۰
سه ماهه ۶GB ۵۶٫۸۰۰
شش ماهه ۱۲GB ۱۰۹٫۰۰۰
یکساله ۲۰GB ۱۹۱٫۴۰۰

۱۰۲۴۰ Kbps

یک ماهه ۳GB ۲۷٫۰۰۰
سه ماهه ۶GB ۶۹٫۶۰۰
شش ماهه ۱۲GB ۱۳۲٫۰۰۰
یکساله ۲۰GB ۲۵۸٫۴۰۰

تعرفه اینترنت پرسرعت وایرلس کاج نت(مشترکین پرمصرف)

سرعت

دوره زمانی

ترافیک حجمی

هزینه سرویس (تومان)

۱۲۸ Kbps

یک ماهه ۵GB ۱۶٫۵۰۰
سه ماهه ۱۲GB ۳۸٫۱۰۰
شش ماهه ۲۰GB ۶۵٫۰۰۰
یکساله ۴۸GB ۱۳۹٫۶۰۰

۱۰۲۴ Kbps

یک ماهه ۵GB ۲۰٫۴۰۰
سه ماهه ۱۲GB ۵۰٫۳۰۰
شش ماهه ۲۰GB ۸۸٫۲۰۰
یکساله ۴۸GB ۱۸۳٫۷۰۰

۲۰۴۸ Kbps

یک ماهه ۵GB ۲۳٫۰۰۰
سه ماهه ۱۲GB ۵۷٫۰۰۰
شش ماهه ۲۰GB ۱۰۲٫۵۰۰
یکساله ۴۸GB ۲۰۹٫۷۰۰

۶۱۴۴ Kbps

یک ماهه ۱۰GB ۴۱٫۵۰۰
سه ماهه ۲۰GB ۹۲٫۳۰۰
شش ماهه ۴۰GB ۱۷۸٫۰۰۰
یکساله ۸۰GB ۳۳۴٫۸۰۰

۱۰۲۴۰ Kbps

یک ماهه ۱۰GB ۴۲٫۴۰۰
یک ماهه ۴۰GB ۹۳٫۴۰۰
سه ماهه ۱۲GB ۸۲٫۰۰۰
سه ماهه ۲۰GB ۹۶٫۴۰۰
شش ماهه ۲۰GB ۱۵۰٫۴۰۰
شش ماهه ۴۰GB ۱۸۳٫۴۰۰
یکساله ۴۸GB ۳۰۳٫۴۰۰
یکساله ۸۰GB ۳۵۱٫۴۰۰

قیمت بسته های ترافیک حجمی

 ۱GB  ۳GB  ۱۰GB  ۳۰GB  ۵۰GB  ۱۰۰GB
۳٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۰۰ تومان ۲۴٫۴۰۰ تومان ۵۸٫۰۰۰ تومان ۸۴٫۰۰۰ تومان ۱۶۰٫۰۰۰ رتومان

ویژگی های سرویس:

         • سرویس اینترنت در بستر وایرلس (بیسیم) می باشد.
         • بدون نیاز به خط تلفن
         • سرعت دانلود و آپلود برابر
         • هزینه آنتن رادیو ۲۳۰٫۰۰۰ تومان میباشد.
         • هزینه کابل شبکه متری ۲٫۷۰۰ تومان میباشد.
         • هزینه آی پی استاتیک ماهیانه ۸٫۰۰۰تومان و سالیانه ۸۰٫۰۰۰ تومان میباشد.
         • در طرح های عادی مصرف ترافیک از ساعت ۱ تا ۸ صبح نیم بها میباشد.
         • به کلیه قیمت ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

پیش نیاز نصب:

         • آنتن رادیو میبایست در محیط خارجی از ساختمان (پشت بام) نصب گردد.
         • داشتن میله ی آنتن جهت نصب تجهیزات در محل است.